Έλεγχος οστεοπόρωσης και αντιμετώπιση

Έλεγχος οστεοπόρωσης και αντιμετώπιση

  • Πλήρης εργαστηριακός έλεγχος μεταβολισμού των οστών,
  • αναζήτηση δευτεροπαθών αιτιών οστεοπόρωσης,
  • εκτίμηση κινδύνου κατάγματος,
  • σχεδιασμός και παρακολούθηση αντιοστεοπορωτικής αγωγής,
  • οδηγίες πρόληψης πιθανού μελλοντικού κατάγματος.

 

Διαβάστε για την Οστεοπόρωση