Έλεγχος βάρους και ρύθμιση μεταβολισμού

Έλεγχος βάρους και ρύθμιση μεταβολισμού

  • εκτίμηση παραγόντων κινδύνου,
  • αντιμετώπιση παθήσεων που συνδέονται με την παχυσαρκία,
  • οδηγίες σωστής διατροφής και άσκησης,
  • φαρμακευτική παρέμβαση όπου χρειάζεται και
  • εφαρμογή ιατρικής μεθόδου διαχείρισης βάρους (Εurodiet) που βασίζεται σε τελευταία επιστημονικά δεδομένα με στόχο την ασφαλή απώλεια βάρους και την διατήρηση των αποτελεσμάτων μακροπρόθεσμα.

Διαβάστε για την παχυσαρκία